Ζυγαριά UPC4000upc4000Ζυγαριά κατάλληλη για παραγωγικές μονάδες

Όχι κατάλληλη για εμπορικές επιχειρήσεις

Οικονομική