ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ - ΚΑΣΕΣ ΜΠΙΝΙ ΚOΥΠΑΣΤΕΣ - ΠΗΧΑΚΙΑ


Στραντζαριστά

ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ - ΚΑΣΕΣ ΜΠΙΝΙ
ΚOΥΠΑΣΤΕΣ - ΠΗΧΑΚΙΑ

ΠPOTYΠO ΠAPAΓΩΓHΣ: EN 10219 / DIN 2444
ΠOΙOΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ: DIN 17100 / EN 10025

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΕΜΑΤOΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚO ΒΑΡOΣ ΔΙΑΤOΜΗΣ
ΔΙΑΤOΜΗ ΑΠΛΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ
ΑΠΛΑ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ
mm (Κg/m) (Kg/m) (kg/m)  
Τ Ε Τ Ρ Α Γ Ω Ν Α
14 x 14 0,39 0,59    
17 x 17 0,47 0,70    
20 x 20 0,55 0,83 0,67 0,86
25 x 25 0,69 1,04 0,85 1,07
30 x 30 0,83 1,25 1,02 1,29
38 x 38 1,05 1,57 1,28 1,62
O Ρ Θ O Γ Ω Ν Ι Α
20 x 14 0,47 0,70    
30 x 15 0,61 0,92    
30 x 20 0,69 1,04 0,85 1,07
40 x 20 0,83 1,25 1,01 1,29
40 x 30 0,97 1,46   1,50
50 x 20 0,97 1,46 1,19 1,50
50 x 25 1,05 1,57    
50 x 30 1,10 1,65   1,70
50 x 40 1,26 1,89    
60 x 20 1,10 1,65 1,35 1,70
60 x 30 1,26 1,89   1,94
60 x 40 1,38 2,08   2,13
70 x 20 1,26 1,89 1,54 1,94
70 x 30 1,38 2,08   2,13
80 x 20 1,38 2,08 1,69 2,13
80 x 30 - 2,30    
80 x 40 1,67 2,50   2,55
100 x 20 1,67 2,50 2,04 2,55
100 x 30 - 2,81