ΣΩΛHNEΣ KATAΣKEYΩN ΓAΛBANIΣMENOI


Σωλήνες

ΣΩΛHNEΣ KATAΣKEYΩN ΓAΛBANIΣMENOI

ΠPOTYΠO ΠAPAΓΩΓHΣ: DIN 2458 / DIN 2444
ΠOΙOΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ: DIN 17100 / EN 10025

ΔΙΑΜΕΤΡOΣ ΠΑΧOΣ
In mm (mm)
1/2" 21,3 1,50
    1,80
3/4" 26,9 1,50
    1,80
1" 33,7 1,50
    2,00
1 1/4" 42,4 1,50
    2,00
1 1/2" 48,3 1,50
    2,00
2" 60,3 1,50
    2,00
2" 60,3 2,20
  70 1,50
2 1/2" 76,1 2,00
2 1/2" 76,1 2,50
2 1/2" 76,1 3,00
3" 88,9 2,20