Μπακλαβωτές Κριθαρωτές


ΠΑΧΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ
mm
2-10 1000 / 1250 / 1500 / 2000 2000 / 2500 / 3000 / 6000