Λαμαρίνες ΧαλύβδινεςΠOΙOΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ: ST 52 - 3, ST 70 - 2 / DIN 17100
CERTIFICATES: ACC TO 3.1.B / EN10025

 
ΠΑΧΟΣ 5 - 50 mm
Διαστάσεις
2000 x 6000/8000 mm

 

ΠΑΧΟΣ 5 - 100 mm
Διαστάσεις
2000 x 6000/8000 mm