Χρωματολόγιο 

Ivory
(RAL1014)
Light ivory
(RAL1015)
Traffic yellow
(RAL1023)
Brown red
(RAL3011)
Tomato red
(RAL3013)
Traffic red
(RAL3020)
Gentian blue
(RAL5010)
Traffic blue
(RAL5017)
Pastel blue
(RAL5024)
Moss green
(RAL6005)
Pale green
(RAL6021)
mint green
(RAL6029)
Slate grey
(RAL7015)
Stone grey
(RAL7030)
Light grey
(RAL7035)
Window grey
(RAL7040)
Grey white
(RAL9002)
White aluminum
(RAL9006)
Grey aluminum
(RAL9007)
Pure white
(RAL9010)

Προσοχή: Τα χρώματα που εμφανίζονται παραπάνω μπορεί να έχουν απόκληση από τα πραγματικά. Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν διαφορές στις αποχρώσεις που οφείλονται στην απόδοση της οθόνης του εκάστοτε χρήστη.

Πολυεστερική βαφή 25 μ.
Πλευρά A: 5 – 7 μ Primer
20 μ Top coat
Πλευρά Β: 7-9 μ Primer back coat, κατάλληλο για πρόσφυση σε πολυουρεθάνη.
PVC Plastified steel sheet (RAL9002, RAL9010)
Πλευρά A: PVC 150 μ (κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα βάσει ευρωπαϊκών προδιαγραφών 78/142/CEE, 80/766/CEE, 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE, 92/39/CEE).
Πλευρά Β: Primer back coat, κατάλληλο για πρόσφυση σε πολυουρεθάνη.
Διφθοριούχο πολυβινύλιο (PVDF)
Πλευρά A: Εύρος πάχους βαφής 40-60 μ.
Πλευρά Β: 7-9 μ back coat, κατάλληλο για πρόσφυση σε πολυουρεθάνη.
Η συγκεκριμένη βαφή παρουσιάζει ιδιαίτερες αντοχές στα περισσότερα χημικά και διαλύτες, όπως επίσης πολύ υψηλή διηλεκτρική αντοχή και άριστη αντίσταση σε βεβαρυμένες περιβαλλοντικές συνθήκες.