Οροφής PSMR1000psmr1000_pro.png

Χαρακτηριστικά

Το σύστημα επικάλυψης PSMR1000 είναι ένα δομικό στοιχείο επικάλυψης οροφών. Αποτελείται από δυο χαλύβδινα ελάσματα και πυρήνα πετροβάμαβκα πυκνότητας 100 - 120 kg/m3. Τα πάνελ επικάλυψης PSMR1000 χαρακτηρίζονται από την εύκολη και ταχύτατη τοποθέτησή τους προσφέροντας παράλληλα υψηλή πυραντοχή, θερμομόνωση και υγρομόνωση.

Τα πάνελ οροφής PSΜR1000 μπορούν να συνδυαστούν με ειδικά διπλά πολυεστερικά διαφανή φύλλα που ενσωματώνονται εύκολα στην κατασκευή και δίνουν φυσικό φωτισμό στον καλυπτόμενο χώρο συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Τα πάνελ παράγονται από γαλβανισμένα και προβαμμένα φύλλα χάλυβα. Για ειδικές ζητήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Διαθέσιμα μήκη από 2 έως 8 μέτρα. Για μικρότερα/μεγαλύτερα μήκη παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Εφαρμογές

Το σύστημα επικάλυψης PSΜR1000 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλήθος εφαρμογών όπως π.χ. σε οροφές μεταλλικών κτιρίων, στέγαστρα, parking, αθλητικές εγκαταστάσεις, οικίσκους, λυόμενα σπίτια και πολλές ακόμη κατασκευές.

Ο πυρήνας πετροβάμβακα κάνει το σύστημα επικάλυψης PSMR1000 ιδιαίτερα χρήσιμο σε εφαρμογές με ανάγκες πυραντοχής.

Διαστάσεις και Βάρος

Δείτε το pdf

Βάρος:

Πάχος πυρήνα πετροβάμβακα (mm) A 50 80 100
Συνολικό ύψος πάνελ (mm) Β 92 122 142
Βάρος kg/m2 (χάλυβας 0.50mm) 16.10 19.70 22.10

Μέγιστες ανοχές διαστάσεων:

Μήκος L ≤ 3m ±5mm
L > 3m ±10mm
Πλάτος ±2mm
Πάχος D ≤ 100mm ±2mm
D ≥ 100mm ±2%

Διαθέσιμα μήκη και υπερκαλύψεις:

Διαθέσιμα μήκη από 2 έως 8 μέτρα. Σε περίπτωση τοποθέτησης δυο οι περισσότερων πανέλων κατά μήκος υπάρχει δυνατότητα ειδικής παραγγελίας με υπερκάλυψη των φύλλων. Στις περισσότερες περιπτώσεις συνίσταται υπερκάλυψη 200mm – 250mm.

Πίνακας φορτίων

PSMR1000 (ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦΗΣ) ΑΜΦΙΕΡΕΙΣΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ mm ΠΑΧΟΣ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ mm L:ΜΕΤΡΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ Kg/m2 ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ Kg/m2
80 100 120 150 200 250 80 100 120 150 200 250
50 0,5   3.12 2.72 2.24 1.87 1.36 1.05 3.66 3.00 2.50 2.05 1.50 1.16
80 0,5 4.24 3.86 3.45 2.95 2.15 1.70 5.05 4.50 3.90 3.12 2.30 1.78
100 0,5 4.80 4.27 3.80 3.32 2.54 1.95 5.35 4.87 4.30 3.65 2.72 2.12
ΒΕΛΟΣ ΚΑΜΨΗΣ L/200

Διαφώτιστα

Τα διαφώτιστα πάνελ αποτελούνται από δυο πολυεστερικά τραπεζοειδή φύλλα.

Το άνω φύλλο (πάχους 1,50mm) μένει κατά την εφαρμογή του σε όλα τα πάχη πανέλων το ίδιο.

Το κάτω φύλλο (πάχους 1,00mm) προσφέρεται σε διάφορα ύψη ανάλογα με το πάχος που θέλουμε να επιτύχουμε.

Πάχος Πάνελ Οροφής Διαφώτιστο Πάνελ
Άνω φύλλο Κάτω φύλλο
PSR1000/30mm 40/250/40 40/250/70
PSR1000/40mm 40/250/40 40/250/80
PSR1000/50mm 40/250/40 40/250/90

 photo5421.jpg

Το άνω διαφώτιστο φύλλο διατίθεται και μόνο του για χρήση σε συνδυασμό με τραπεζοειδή λαμαρίνα TPS40.1000 η TPS50.1000.

Επιφάνειες

Τεχνικά χαρακτηριστικά χάλυβα (EN 10327 / EN 10142 / EN 10143)

Ποιότητα DX51D
Πλάτος 1.250mm / 1.080mm
Πάχος 0.40mm – 0.75mm
Επιψευδαργύρωση 100-275 gr/m2
Αντοχή σε εφελκυσμό EN 10142

Τεχνικά χαρακτηριστικά βαφής (SP)

Top coat 20 mic.
Primer 5 mic.
Back coat 7 mic.
Gloss 32

Προδιαγραφές επικάλυψης PVC

Στους περισσότερους χώρους αποθήκευσης και επεξεργασίας τροφίμων, απαιτείται η χρήση πανέλων με επιφάνεια PVC. Το PVC διατίθεται σε δυο χρωματισμούς (RAL9002 & RAL9010) και είναι πάχους 150mic. Και οι δυο χρωματισμοί είναι πιστοποιημένοι και κατάλληλοι για χρήση σε εφαρμογές αποθήκευσης και επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς (78/142/CEE, 80/766/CEE, 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE, 92/39/CEE).

Για ειδικές βαφές η επιστρώσεις όπως PVDF και HD, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Στεγανωτικά και υλικά στήριξης

Photo 2.jpg Photo 3.jpg Photo 4.jpg

Για την σωστή τοποθέτηση των πανέλων οροφής απαιτείται μια σειρά από συνδετικά υλικά που διατίθενται από την εταιρία μας (αυτοδιάτρητες βίδες, ροδέλλες, μεταλλικές καλύπτρες). Υπάρχουν επίσης ειδικά υλικά στεγανοποίησης για οροφές με μικρή κλίση η για κατασκευές εκτεθειμένες σε πολύ υγρό περιβάλλον (βουτιλικό κορδόνι, αφρώδη παρεμβύσματα).

Συνιστάται η χρήση 2.4 βιδών ανά m2.

Για βίδες με μεγαλύτερη διατρητική ικανότητα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Πάχος πάνελ (mm) Τύπος βίδας Διατρητική ικανότητα
30 5.5 x 115mm 8mm
40 5.5 x 120mm 8mm
50 5.5 x 130mm 8mm
60 5.5 x 155mm 8mm
80 6.3 x 150mm 8mm
100 6.3 x 170mm 8mm

Ειδικά τεμάχια

Αφού ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των πανέλων οροφής, είναι απαραίτητη μια σειρά από ειδικά τεμάχια τόσο για την στεγανοποίηση όσο και για την αισθητική ολοκλήρωση της κατασκευής.

Κάθε κατασκευή παρουσιάζει τις δικές της ιδιαίτερες ανάγκες. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα έτσι ώστε να προσαρμόσουμε τα απαραίτητα ειδικά τεμάχια στην δική σας κατασκευή.

Απόδοση

Θερμική αγωγιμότητα (k)

  • Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
  • Διογκωτικό μέσο είναι κανονικό πεντάνιο
  • Θερμική αντίσταση πανέλου: R=1.20 (m2K/W) ανά 25.4mm πάχους
  • Θερμική περατότητα πάνελ: k=1/R (W/m2K)
  • Θερμική αγωγιμότητα αφρού πολυουρεθάνης (λ): 0.021 ±0.001 (W/mK)

Προκύπτουν οι ακόλουθες τιμές για την θερμική αγωγιμότητα των πανέλων οροφής:

Πάχος πάνελ (k) σε W/m2K
30 0.70
40 0.53
50 0.42
60 0.35
80 0.26
100 0.21

Ηχομόνωση:

Όλα τα πάνελ οροφής έχουν μια ενιαία σταθμισμένη τιμή ηχομόνωσης Rw=25 dB.

Συμπεριφορά σε φωτιά:

B3 ή PIR

Περιβάλλον

Το σύστημα επικάλυψης PSR1000 παράγεται από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, (CFC free), χαρακτηρίζονται ως οικολογικά και δεν θεωρούνται επιβλαβή.

Δεματοποίηση και μεταφορά

Δεματοποίηση

Η δεματοποίηση των πανέλων οροφής PSR1000 γίνεται πλήρως αυτοματοποιημένα κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας και περιλαμβάνει την τοποθέτηση βάσεων πολυστερίνης κάτω από το κάθε δέμα και την περιτύλιξη του δέματος με προστατευτική μεμβράνη.

Για μεταφορές εξωτερικού και θαλάσσιες μεταφορές μπορούν να γίνουν ειδικές δεματοποιήσεις και συσκευασίες για την καλύτερη προστασία των προϊόντων.

Ο αριθμός των πανέλων σε κάθε δέμα εξαρτάται από το πάχος τους και από τον τρόπο μεταφοράς:

Πάχος πάνελ 30 40 50 60 80 100
Δεματοποίηση Ελλάδα/Κύπρος (τεμάχια/δέμα) 14 12 10 8 7 6
Δεματοποίηση εξωτερικού & Container (Box) (τεμάχια/δέμα) 12 10 12 12 10 8

Μεταφορά

Η μεταφορά των πανέλων γίνεται κυρίως με φορτηγά 12-13.5 μέτρων (πλατφόρμες). Σε περίπτωση ειδικής μεταφοράς με container, χύμα φορτίου σε καράβι η κλειστά φορτηγά παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Η εκφόρτωση των προϊόντων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Οδηγίες χρήσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται παρακάτω είναι προτάσεις ή οδηγίες και δεν καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις μιας ολοκληρωμένης κατασκευής. Είναι ευθύνη του σχεδιαστή/ μελετητή να εξασφαλιστούν οι κανόνες δόμησης. Είναι επίσης ευθύνη του σχεδιαστή/μελετητή να εξασφαλίσει ότι καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις ασφάλειας.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Κατά την μεταφορά των πανέλων εντός εργοταξίου, πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή για να προστατευτούν οι επιφάνειές τους από πιθανό γδάρσιμο. Σύροντας τα πάνελ το ένα πάνω στο άλλο η στο έδαφος αυξάνεται ο κίνδυνος ζημιάς. Τα πάνελ πρέπει να μεταφέρονται κατακόρυφα προς το έδαφος και να πιάνονται από τις άκρες τους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Αποθηκευμένα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται σε ξηρό μέρος, πάνω από το έδαφος και –αν είναι δυνατόν- να προστατεύονται από έντονες καιρικές συνθήκες. Πρέπει όμως παράλληλα να εξασφαλιστεί αρκετή κυκλοφορία αέρα για να αποτραπεί η συγκέντρωση υγρασίας ανάμεσα στα πάνελ. Ανυψώνοντας το ένα άκρο των δεμάτων θα επιτρέψει την απορροή υγρασίας. Εάν πάραυτα διεισδύσει υγρασία, τότε όλα τα πάνελ πρέπει να αφαιρεθούν από τα δέματα και να στεγνώσουν χωριστά. Η παρατεταμένη αποθήκευση πανέλων δεν συνιστάται. Εάν οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την άμεση τοποθέτηση, θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα (κάλυψη των δεμάτων) για την προστασία των προϊόντων.

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ

Για την φορτοεκφόρτωση των δεμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί περονοφόρο όχημα του οποίου τα «πιρούνια» θα πρέπει να βρίσκονται στο μεγαλύτερο δυνατό ανάπτυγμά τους και να «πιάσουν» τα δέματα στο κέντρο βάρους τους. Για την εκφόρτωση με γερανό η με γερανογέφυρα, πρέπει να χρησιμοποιηθούν ειδικοί ιμάντες ανύψωσης έτσι ώστε να διανεμηθεί ομοιόμορφα το βάρος του δέματος. Πρόχειρη στήριξη/ανύψωση με καλώδια η αλυσίδες θα προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές στα πάνελ.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να επιθεωρηθούν/ελεγχθούν κατά την παραλαβή τους στον τόπο παράδοσης.

ΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

Είναι αναμενόμενο σε κάθε έργο να υπάρχει ανάγκη επιπλέον παρέμβασης στα πάνελ με κάποιες κοπές η επεξεργασία στο εργοτάξιο. Για μικρές επεμβάσεις σε πάνελ συνιστάται η χρήση μικρών φορητών ηλεκτρικών πριονιών. Για πιο εκτεταμένη επεξεργασία των πανέλων συνιστάται η χρήση πριονοκορδέλας. Τα πάνελ πρέπει να κόβονται ένα κάθε φορά και όχι πολλά μαζί. Κατά την κοπή και την τοποθέτηση των πανέλων δημιουργούνται ρινίσματα τα οποία πρέπει να αφαιρούνται άμεσα από τις επιφάνειες των πανέλων προς αποφυγή δημιουργίας σκουριάς.

ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Η χρήση των κατάλληλων συνδετικών υλικών (αυτοδιάτρητες βίδες, ροδέλες, καλύπτρες κτλ) αλλά και η τήρηση των σωστών διαδικασιών τοποθέτησης, είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την τελική εμφάνιση και απόδοση των συστημάτων επικάλυψης. Μην αμελείτε την χρήση όλων των απαραίτητων συνδετικών υλικών.